fbpx

Η Ζάκυνθος φιλοξενεί μια από τις μεγαλύτερες περιοχές ωοτοκίας της Caretta caretta στη Μεσόγειο

Ο Κόλπος του Λαγανά βρίσκεται στο νοτιότερο τμήμα της Ζακύνθου στο Ιόνιο Πέλαγος και φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας (Caretta caretta), ένα ευάλωτο είδος, όπως καταγράφεται στην Οδηγία 92/43/ΕΕ, που χρήζει αυστηρής προστασίας (παραρτήματα II και IV), στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η πλειονότητα της ωοτοκίας συγκεντρώνεται κατά μήκος μιας ακτογραμμής 5,5 χλμ., σε έξι διακριτές παραλίες εντός του κόλπου: Ανατολικός Λαγανάς, Καλαμάκι, Σεκάνια, Δάφνη, Γέρακας και το νησάκι Μαραθονήσι. Η παρακείμενη θαλάσσια περιοχή του κόλπου, 51 km2, παρέχει ρηχά ζεστά νερά, ώστε τα ενήλικα άτομα να αναπαραχθούν και να ξεκουραστούν κατά την περίοδο της ωοτοκίας. Διά του λόγου το αληθές, περισσότερες από 43.000 φωλιές έχουν καταγραφεί από το 1984 μέχρι σήμερα (όπως καταγράφει το ΑΡΧΕΛΩΝ).

Το MEDASSET έφερε για πρώτη φορά στη Σύμβασης της Βέρνης, τις απειλές που υφίστατο ο πληθυσμός ωοτοκίας στον κόλπο του Λαγανά το 1984, και ως αποτέλεσμα, το 1987 υιοθετήθηκε η Σύσταση Νο.9. Σήμερα, πολλές από αυτές τις απειλές παραμένουν, με τις ετήσιες αναφορές να καταγράφουν συνεχιζόμενες παράνομες κατασκευές, έλλειψη φυλάκων, ιππασία στις παραλίες ωοτοκίας, αλιεία κοντά στην ακτή, ανεμπόδιστη πρόσβαση οχημάτων στις παραλίες ωοτοκίας, έλλειψη διαχείρισης επίπλων παραλίας και φωτορύπανση. Επιπλέον, οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την εξερεύνηση και την πιθανή εξόρυξη υδρογονανθράκων στις παρακείμενες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές αποτελούν εξίσου σημαντική απειλή. Επίσης, σημειώνεται απροθυμία κίνησης δικαστικών διαδικασιών, το δικαστικό σύστημα καθυστερεί ως προς την εκδίκαση και απόφανση επί των νομικών υποθέσεων που εισάγονται ενώπιόν του και όταν οι εν λόγω δικαστικές αποφάσεις οριστικοποιούνται, παρατηρείται απροθυμία ως προς την εκτέλεσή τους, καθώς και των σχετικών κυρώσεων. Ως εκ τούτου, υπάρχει διάχυτη ατιμωρησία των παραβατών για τις παράνομες πράξεις τους.

Πίεση από τουριστικές δραστηριότητες στον Κόλπο του Λαγανά ©2021 MEDASSET, Vicky Rae

Από 1984, το MEDASSET ασκεί πιέσεις σε εθνικό (ελληνικές αρχές) και διεθνές επίπεδο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σύμβαση της Βέρνης) για την αποτελεσματική προστασία των παραλιών ωοτοκίας στον κόλπο του Λαγανά, στη Ζάκυνθο, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (22 Δεκεμβρίου 1999), επί τη βάσει του οποίου συστάθηκε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ).

Ωστόσο, περισσότερα από 34 χρόνια μετά την έκδοση του Ψηφίσματος Νο. 9 από τη Μόνιμη Επιτροπή της Σύμβασης της Βέρνης και 23 χρόνια μετά την ίδρυση του ΕΘΠΖ, η αποτελεσματικότητα των τιθέμενων μέτρων παραμένει ανεπαρκής, λόγω ελλιπούς εφαρμογής τους, γεγονός που εκθέτει τις θαλάσσιες χελώνες σε διάφορους κινδύνους. Γι’ αυτό το λόγο, το MEDASSET σε συνεργασία με το ΑΡΧΕΛΩΝ και το WWF Ελλάς παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, συλλέγουν δεδομένα και συμμετέχουν σε κάθε διαβούλευση που διενεργείται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.

  • Χώρα Ελλάδα
  • Προσέγγιση Πολιτική
  • Θεματική Θαλάσσιες Χελώνες & Βιότοποι

Σχετικό Υλικό

Σχετικά Προγράμματα