fbpx

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016/679)

Γνωριμία με το MEDASSET
Το MEDASSET (Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών) ιδρύθηκε το 1988 στην Αγγλία και το 1993 στην Ελλάδα. Είναι διεθνής περιβαλλοντική ΜΚΟ και Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει στόχο την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους σε όλη την Μεσόγειο, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, ενημερωτικών εκστρατειών, της εκπαίδευσης και της άσκησης πίεσης σε σχετικούς φορείς. Από την ίδρυσή του συνεργάζεται με το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ (UNEP/MAP) και είναι μόνιμο Μέλος/Παρατηρητής της Σύμβασης της Βέρνης (Συμβούλιο της Ευρώπης) από το 1988.

Στόχοι του MEDASSET
Η αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού για τη θαλάσσια χελώνα και η καθιέρωσή της ως εμβληματικού είδους για την προστασία των θαλασσίων και παράκτιων βιοτόπων της Μεσογείου. Η μελέτη και η προστασία των θαλασσίων χελωνών και των βιοτόπων τους σε όλη τη Μεσόγειο. Ο εντοπισμός και η ανάδειξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων κυρίως στο τομέα του θαλάσσιου οικοσυστήματος, η ευαισθητοποίηση του κοινού και η άμεση επίλυση αυτών μέσων συντονισμένων δράσεων και εκστρατειών. Η προώθηση και υποστήριξη νέων μέτρων για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών πολιτικών και η ενίσχυση των υπαρχόντων μέτρων.

Συνεργασίες του MEDASSET
Η επίτευξη των στόχων του MEDASSET επιδιώκεται μέσω της επιστημονικής έρευνας, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της άσκησης πίεσης σε σχετικούς φορείς, της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και της δικτύωσης με πανεπιστημιακούς και επιστημονικούς φορείς

Εναρμόνιση του MEDASSET με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Στο πλαίσιο του νέου νομοθετικού πλαισίου που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 , ως ενιαία δεσμευτική νομοθετική πράξη, για την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, αποτελεί προτεραιότητα για το MEDASSET.
Προσωπικά Δεδομένα νοούνται όλα εκείνα τα στοιχεία-γνωρίσματα που μπορούν να περιγράψουν και να ταυτοποιήσουν ένα άτομο όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, επαγγελματική ή οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, τόπος κατοικίας.
Η επεξεργασία των προσωπικών αυτών δεδομένων όπως η συλλογή, η διατήρηση, η διαβίβαση ή η τροποποίηση αυτών οφείλεται να πραγματοποιείται από κάθε φυσική ή νομική οντότητα με βάση τις αρχές της αξιοπρέπειας και του σεβασμού και έχοντας τη νόμιμη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων αυτών.

Δεδομένα που συγκεντρώνονται
Στο MEDASSET δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο των πληροφοριών που μας αποστέλλετε κατά την επίσκεψη- πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα σας που συλλέγονται από το MEDASSET, συγκεντρώνονται κατά αποκλειστικότητα και μόνο με τη δική σας θετική συναίνεση.
Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στη σελίδα του MEDASSET, για παράδειγμα όταν εγγράφεστε ώστε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) για τις δράσεις του σωματείου, όταν γίνεστε «Φίλος του MEDASSET» ή όταν εγγράφεστε για να κάνετε δωρεά στο σύστημα διαχείρισης δώρων «Serendipities: δώρα που ανταποδίδουν (http:www.medasset.org/el/serendipities)», μας παρέχετε εκούσια πληροφορίες, όπως το όνομά σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Επίσης πληροφορίες λαμβάνονται όταν κάνετε “like” και “follow” ή όταν συνδέετε το λογαριασμό σας στο MEDASSET με οποιονδήποτε διαδικτυακό τόπο που ανήκει σε τρίτους. Εάν αλληλογραφείτε με το MEDASSET μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορούμε να διατηρήσουμε το περιεχόμενο των μηνυμάτων, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τις απαντήσεις μας. Επίσης μπορείτε να μας παρέχετε προσωπικά σας στοιχεία και εκτός σύνδεσης μέσω τηλεφώνου ή με το ταχυδρομείο.

Χρήση των δεδομένων σας
Όποιον τρόπο επικοινωνίας και να επιλέγετε, αυτόματα συναινείτε με την παρούσα πολιτική χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων από το MEDASSET με μοναδικό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή σας για τρέχοντα εθελοντικά, εκπαιδευτικά και περιβαλλοντικά προγράμματα και οργανωμένες εκστρατείες δράσης του σωματείου και περαιτέρω την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω δωρεάς για την ενίσχυση των σκοπών του σωματείου.
Με τη θετική σας συναίνεση τα προσωπικά σας στοιχεία φυλάσσονται με τρόπο εχέμυθο και εμπιστευτικό στη βάση δεδομένων του MEDASSET. Οι εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων έχουν δεσμευτεί να διαχειρίζονται τα δεδομένα αυτά με βάση το σκοπό για τον οποίο συγκεντρώθηκαν και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που επιβάλει δεσμευτικά ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (GDPR).

Μη αποκάλυψη σε τρίτους
Το MEDASSET δεσμεύεται ότι δε θα γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους. Πέραν των περιπτώσεων που αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην Πολιτική Προστασίας, στο MEDASSET δε θα γνωστοποιήσουμε ιδιωτικές πληροφορίες σας σε τρίτους έκτος αν έχουμε την άδειά σας ή υποχρεούμαστε να το κάνουμε από το νόμο ή από κλήτευση. Ωστόσο σε περίπτωση που ιδιωτικά σας στοιχεία εκτεθούν εξαιτίας παραβίασης της ασφάλειας του απορρήτου, το MEDASSET θα ειδοποιήσει πάραυτα τα άτομα των οποίων τα προσωπικά στοιχεία έχουν εκτεθεί.

Σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων
Όταν χρησιμοποιείτε έναν σύνδεσμο για να μεταφερθείτε από την σελίδα του MEDASSET σε άλλη σελίδα, η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων δε λειτουργεί. Η πλοήγησή σας σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα είναι ζήτημα που αφορά τους κανόνες και την πολιτική της συγκεκριμένης σελίδας που επισκέπτεστε.

Δικαιώματα των υποκειμένων προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα όλων των ατόμων που επικοινωνούν με το MEDASSET διαφυλάσσονται με τρόπο ασφαλή και εμπιστευτικό και μόνο με τη θετική συναίνεση των ίδιων των ατόμων για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν οι ίδιοι να βρίσκονται στη βάση δεδομένων μας.

• Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
Το άτομο διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του που επεξεργάζεται ο οργανισμός. Η πλήρης συγκεκριμενοποίηση των στοιχείων του και η ουσιαστική ενημέρωση του για τον ακριβή σκοπό που διατηρούνται καθίσταται υποχρέωση για το MEDASSET.
• Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων
Tο υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων του άμα θεωρήσει ότι κάποια από αυτά έχουν τροποποιηθεί
• Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων
Σε περίπτωση που κάποιο άτομο δεν επιθυμεί να διατηρηθούν τα στοιχεία του ενεργά, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή αυτών. Το αίτημα για διαγραφή των στοιχείων μπορεί να γίνει είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω ταχυδρομικής επιστολής, είτε συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο του οργανισμού κατάλληλα.
• Δικαίωμα στη λήθη
Επιπλέον μπορεί να κάνει και χρήση του δικαιώματος στη λήθη αν θεωρεί ότι αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα στο MEDASSET για το σκοπό χρησιμότητας του που είχε αρχικώς συμφωνηθεί.
• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
Το άτομο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα στοιχεία των προσωπικών δεδομένων που έχει παραχωρήσει σε εκτυπώσιμη μορφή είτε για χρήση από το ίδιο είτε για χρήση από κάποιον άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
• Δικαίωμα εναντίωσης στη διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων.
Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την παύση της επεξεργασίας αυτών.

Το MEDASSET μέσω του εκπροσώπου του και Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων θα φροντίσει να εξετάσει άμεσα το ξεχωριστό αίτημα σας και εγγυάται την άμεση απάντηση και εκτέλεση αυτού. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί κάλλιστα να απευθυνθεί στο MEDASSET και να ζητήσει να ενημερωθεί για την αξιοποίηση και πρόοδο του αιτήματος του.

Αποδοχή της πολιτικής προστασίας
Με τη νόμιμη χρήση της σελίδας του MEDASSET και τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας που εμφανίζεται σε αυτή, συνεπάγεται ότι έχουμε την έγκρισή σας για την συλλογή και χρήση των πληροφοριών από το MEDASSET, σύμφωνα με τους «Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας μας».

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας
Ενδεχόμενες αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας θα εμφανίζονται υποχρεωτικά στην σελίδα του MEDASSET και θα έχουν ισχύ από τη στιγμή ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα.

Ορισμός Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων συνολικά των ατόμων που επικοινωνούν και συνεργάζονται με το MEDASSET είναι το ίδιο το MEDASSET ως Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα.
MEDASSET
Λυκαβηττού 1Γ’
106-72 Αθήνα
Τηλ: 2103640389
Fax: 2103613572
www.medasset.org
Όποια αιτήματα προς διερεύνηση μπορούν να αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση.

Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Υπεύθυνος Προστασίας και Διαφύλαξης των Προσωπικών Δεδομένων για το MEDASSET είναι:
Δήμητρα Παπαδοηλιοπούλου
Υπεύθυνη Γραφείου
Λυκαβηττού 1Γ΄
106-72 Αθήνα
Τηλ: 2103640389 (εσωτ.107)
Fax: 2103613572
[email protected]