fbpx

Ταχεία επισκόπηση σημαντικών βιότοπων στην Αλβανία

Κατά το διάστημα Οκτώβριος- Νοέμβριος 2005, το MEDASSET πραγματοποίησε το πρόγραμμα “Ταχεία επισκόπηση σημαντικών βιότοπων της θαλάσσιας χελώνας και της μεσογειακής φώκιας στις παράκτιες περιοχές της Αλβανίας,” σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο των Τιράνων , το γραφείο του GEF/SGP στην Αλβανία, το αλβανικό λιμεναρχείο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η ερευνητική ομάδα μελέτησε την παράκτια θαλάσσια περιοχή για να προσδιορίσει την παρουσία και την κατανομή των θαλάσσιων χελωνών και της μεσογειακής φώκιας μονάχους μονάχους στην Αλβανία. Η έρευνα περιελάμβανε παρατηρήσεις εν πλω και καταδύσεις, σε αναζήτηση χελωνών και θαλάσσιων θηλαστικών. Παράλληλα αναπτύχθηκε μια νέα επιστημονική μέθοδος καταγραφής και υπολογισμού του πληθυσμού θαλάσσιων χελωνών στη θάλασσα. Δυστυχώς, η δοκιμή και εφαρμογή της δεν ήταν εφικτή, καθώς η ορατότητα στα περισσότερα σημεία κατάδυσης ήταν μηδενική. Συγκεντρώθηκαν ποιοτικά δεδομένα για τη γεωμορφολογία, τη χλωρίδα και την πανίδα του βένθους σε επιλεγμένες περιοχές (Καραμπουρούνι, Πατόκ) κατά μήκος της ακτής. Δεν υπήρξαν άμεσες ενδείξεις παρουσίας φώκιας κατά τη διάρκεια της έρευνας, αν και χαρτογραφήθηκε και εξετάστηκε για σημάδια της παρουσίας κάθε σπηλιά με είσοδο ανοιχτή στο νερό που θα μπορούσε να είναι κατάλληλη για χρήση από φώκια. Το πρόγραμμα έδειξε ότι η ιόνια ακτογραμμή της Αλβανίας δεν έχει φώκιες μόνιμους «κατοίκους», αλλά μπορεί να την επισκέπτονται περιστασιακά και να χρησιμοποιούν κάποιες σπηλιές για προσωρινό καταφύγιο.

Καθ’όλη τη διάρκεια του ταξιδιού με το ερευνητικό σκάφος, διοργανώθηκαν δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση του κοινού, με διανομή ενημερωτικού υλικού και με την απευθείας ενημέρωση ψαράδων και ντόπιων για τη σπουδαιότητα των θαλάσσιων χελωνών και τη σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας, τόσο για το εισόδημα και την ποιότητα ζωή τους, όσο για τη χώρα τους, την Μεσόγειο και παγκοσμίως.

Σε κάθε λιμάνι οι ερευνητές πήραν συνέντευξη από τους ψαράδες σχετικά με τις συναντήσεις τους με θαλάσσιες φώκιες και κητοειδή. Κάποιοι ανέφεραν πως συνάντησαν φώκιες νότια του Αυλώνα, αλλά γενικά ανέφεραν ελάχιστη αλληλεπίδραση μεταξύ των ψαράδων και της φώκιας κατά μήκος της ακτής . Αντίθετα, η παρουσία δελφινιών είναι μεγαλύτερη, τα οποία είχε τη χαρά να «συναντήσει» η ερευνητική ομάδα στη διάρκεια του ταξιδιού. Οι περισσότεροι από τους ψαράδες, φαίνεται πως σέβονταν τις θαλάσσιες χελώνες και δεν επιθυμούσαν να τις σκοτώσουν, καθώς πίστευαν ότι φέρνει κακοτυχία το να τις βλάψουν. Σημαντικό εύρημα αυτών των συνεντεύξεων ήταν πως μεγάλοι αριθμοί θαλάσσιων χελωνών αναφέρθηκαν στον βορειότερο κόλπο της Αλβανίας, τον κόλπο Ντρίνι. Λιγότερες χελώνες αναφέρθηκαν σε άλλα μέρη της Αλβανίας , αλλά υπήρξαν αναφορές τυχαίας παγίδευσής τους στα αλιευτικά εργαλεία. Σε συνέχεια αυτού του προγράμματος, το MEDASSET ξεκίνησε ένα τριετές έργο έρευνας και προστασίας το 2008 στην περιοχή του Πατόκ, στον κόλπο Ντρίνι στην Αλβανία.

Το MEDASSET συγχρηματοδότησε το πρόγραμμα, μαζί με το Περιφερειακό Κέντρο Δράσης για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές (του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών) και το Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Ταμείο (Πρόγραμμα Μικρών Επιχορηγήσεων). H εταιρεία Vernicos Yachts παρείχε το ερευνητικό σκάφος και ο εξοπλισμός ήταν προσφορά των εταιρειών COSMOS Marine Management SA και Sfakianakis SA.

2005 Albania Sea Turtle & Monk Seal Rapid Assessment
  • Χώρα Αλβανία
  • Προσέγγιση Έρευνα
  • Θεματική Θαλάσσιες Χελώνες & Βιότοποι

Σχετικά Προγράμματα