Πολιτική Παγκόσμιο Επίπεδο - MEDASSET

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το έργο του ΜΕDASSET τέλει υπό την αιγίδα και υποστηρίζεται από παγκόσμιους διακρατικούς οργανισμούς, διεθνείς συμβάσεις, και επιλεγμένους χορηγούς. Η συνεισφορά μας στη βελτίωση της προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο έχει αναγνωριστεί από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος απένειμε στο MEDASSET τον τίτλο του επίσημου εταίρου για την εφαρμογή του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Θαλάσσιων Χελωνών. Επίσης, το MEDASSET είναι μόνιμο μέλος στη Σύμβαση της Βέρνης (Συμβούλιο της Ευρώπης). Μέχρι σήμερα, έχουμε συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες που προάγουν την προστασία της θαλάσσιας χελώνας και της θαλάσσιας ζωής, υποστηρίζοντας τις εκστρατείες οργανισμών από όλο τον κόσμο, όπως τις ΗΠΑ, την Καραϊβική, τον Κόλπο του Μεξικού, τα Νησιά Κέιμαν, την Ινδία και την Αυστραλία. Συμμετέχουμε δε τακτικά και στο ετήσιο Συμπόσιο για τη Βιολογία και Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, στοχεύοντας στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών με τη διεθνή κοινότητα.