Παράκτια έρευνα για ωοτοκία Καρέττα καρέττα στη Σαρδηνία

To 1990 και το 1991, το MEDASSET υλοποίησε την πρώτη μελέτη καταγραφής ωοτοκίας στην Σαρδηνία καλύπτοντας 750 χλμ ακτών με έμφαση στον κόλπο Orosei, με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δημιουργήθηκε λεπτομερής κατάλογος που περιελάμβανε τα αμμοθινικά συστήματα, παράκτιους υγροτόπους, παράκτια και θαλάσσια βλάστηση. Καταγράφηκε η ορατή παράκτια ρύπανση, ερευνήθηκε η τυχόν εκμετάλλευση των θαλάσσιων χελωνών, ενώ έπειτα από συνεντεύξεις ψαράδων επιβεβαιώθηκε η παρουσία ενήλικων και ανήλικων ατόμων Καρέττα καρέττα στην θαλάσσια περιοχή αλλά δεν βρέθηκε καμία ένδειξη ωοτοκίας στις ακτές.

Η μελέτη ανέδειξε την ανάγκη λήψης μέτρων ώστε ο κόλπος Orosei να τεθεί υπό καθεστώς προστασίας για να προστατευτούν οι χελώνες στην θαλάσσια περιοχή, ενισχύοντας προγενέστερες προτάσεις για προστατευόμενη περιοχή με σκοπό την προστασία της μεσογειακής φώκιας Μονάχους μονάχους που είχε εντοπιστεί στον κόλπο (αλλάπου σήμερα πλέον πιθανόν να έχει εξαφανιστεί από την περιοχή). Ακόμα επισημάνθηκε η ανάγκη προστασίας των αμμοθινικών συστημάτων στις τοποθεσίες Piscinas, Berchida κι αλλού, προτού αυξηθούν οι πιέσεις και τα προβλήματα λόγω της τουριστικής ανάπτυξης. Σήμερα οι περιοχές περιλαμβάνονται στους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (Sites of Community Importance) και στο Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000.

  • Χώρα Ιταλία
  • Προσέγγιση Έρευνα
  • Θεματική Θαλάσσιες Χελώνες & Βιότοποι

Σχετικό Υλικό

Σχετικά Προγράμματα