fbpx

Χάρτης μεσογειακών κέντρων περίθαλψης θαλάσσιων χελωνών

Το «Sea Turtle Rescue Map» (Βάση Δεδομένων και Διαδικτυακός Χάρτης Κέντρων Περίθαλψης και Πρώτων Βοηθειών για Θαλάσσιες Χελώνες στη Μεσόγειο) είναι ένα πρόγραμμα του MEDASSET, που στόχο έχει να γεφυρώσει το χάσμα στην πληροφόρηση, επικοινωνία και συνεργασία για τη διάσωση θαλάσσιων χελωνών. Αποτελεί το πρώτο εργαλείο που προσφέρει ανοιχτή πρόσβαση σε πληροφορίες, τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε επαγγελματίες, σχετικά με όλες τις γνωστές εγκαταστάσεις περίθαλψης θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο.

Η ιδέα γεννήθηκε με αφορμή την επιστημονική εργασία των Ullmann & Stachowitsch (2015), η οποία επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας εργαλείων που να παρέχουν καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τον αριθμό και τα είδη των εγκαταστάσεων περίθαλψης στη Μεσόγειο.[1]

Η βάση δεδομένων παρουσιάζεται στο κοινό ως Google Map τον οποίο διαχειρίζεται το MEDASSET. O χάρτης αποτελεί μια εξαιρετικά αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης αφού τα στοιχεία έχουν δοθεί από τα κέντρα περίθαλψης. Η βάση δεδομένων και ο χάρτης θα ενημερώνονται και θα βελτιώνονται τακτικά. Για να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας, οι σχετικές οργανώσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν αυτό το νέο εργαλείο, ενσωματώνοντας το Google Map στην ιστοσελίδα τους.

Οι χρήστες μπορούν εύκολα να βρουν πληροφορίες σχετικά με όλα τα κέντρα περίθαλψης που υπάρχουν στη Μεσόγειο και να εντοπίσουν το πλησιέστερο κέντρο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τα κέντρα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το είδος της περίθαλψης που μπορούν να προσφέρουν (Sea Turtle Rescue Centres-STRC, First Aid Stations-FAST, Informal Rescue Facilities-IRF). Κάνοντας κλικ σε κάθε κέντρο, εμφανίζεται η τοποθεσία, τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, email, υπεύθυνους επικοινωνίας, αριθμούς τηλεφώνου), το αν δέχεται εθελοντές και τον αριθμό των χελωνών που έχει περιθάλψει μέχρι σήμερα.

Το “Sea Turtle Rescue Map” είναι ένα μοναδικό, αποτελεσματικό και απλό εργαλείο πληροφόρησης που ενημερώνει το κοινό σχετικά με την ύπαρξη του δικτύου των κέντρων περίθαλψης και παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με όλα τα κέντρα που ασχολούνται με τη διάσωση και τη φροντίδα των θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο. Επιπλέον, το πρόγραμμα, παρέχοντας την πρώτη οπτική απεικόνιση με διαρκή ενημέρωση, βοηθά να εντοπισθούν τα κενά στον αριθμό και την τοποθεσία των εγκαταστάσεων περίθαλψης στη Μεσόγειο, το οποίο είναι βασικό ζήτημα στην προστασία της θαλάσσιας χελώνας.

Τα κέντρα περίθαλψης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της θαλάσσιας χελώνας, μέσω της παροχής φροντίδας τραυματισμένων ζώων που μπορεί διαφορετικά να μην είχαν επιβιώσει. Η συμβολή τους στην προσπάθεια να μάθουμε περισσότερα για τη βιολογία της θαλάσσιας χελώνας αλλά και να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις που έχουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην υγεία των χελωνών είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Τα κέντρα παράγουν πολύτιμες γνώσεις οι οποίες βοηθούν στη διαχείριση και την προστασία των θαλάσσιων χελωνών. [2].

Μελλοντικοί στόχοι για την περαιτέρω ανάπτυξη του εργαλείου, για το οποίο αναζητούμε συνεργάτες και χορηγούς, συμπεριλαμβάνουν τη μετάφραση σε άλλες μεσογειακές γλώσσες, ανάπτυξη νέων διαδραστικών δυνατοτήτων για τα κέντρα περίθαλψης για απευθείας πρόσβαση στη βάση δεδομένων, την προσθήκη πλατφόρμας επικοινωνίας, κ.ά.

Σας προσκαλούμε να εξερευνήσετε το “Sea Turtle Rescue Map” και να μας στείλετε τα σχόλιά σας. Αν εργάζεστε σε κέντρο διάσωσης που δεν εμφανίζεται στο χάρτη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ευχαριστούμε θερμά την J. Ullmann, τον Μ. Stachowitsch, τα κέντρο περίθαλψης, τους εθελοντές του MEDASSET (Justin Judge, Emily Sun, Holly Τζωρτζάκης, Έλενα Μπουντουράκη, Chau Pham) και όλους όσους συνέβαλαν στη δημιουργία της βάσης δεδομένων και των χαρτών.

Το MEDASSET δεν έχει αξιολογήσει και δεν είναι υπεύθυνο για την κατάσταση ή την ποιότητα της λειτουργίας των κέντρων που παρουσιάζονται στο χάρτη.

[1] Ullmann J, Stachowitsch M (2015) A critical review of the Mediterranean sea turtle rescue network: a web looking for a weaver. Nature Conservation 10: 45–69.
[2] RAC/SPA: 2004: Guidelines to improve the involvement of marine rescue centres for marine turtles RAC/SPA, Tunis, 2004. www.rac-spa.org/sites/default/files/doc_turtles/glrs.pdf

  • Χώρα Κόσμος
  • Προσέγγιση ΈρευναΕυαισθητοποίηση
  • Θεματική Θαλάσσιες Χελώνες & Βιότοποι

Σχετικό Υλικό

Σχετικά Προγράμματα